PELANTIKAN PENGURUS AIPNI
PELANTIKAN PENGURUS AIPNI
PELANTIKAN PENGURUS AIPNI
Selasa, 05/12/2017 WIB
proses pelaksanaan wawancara beasiswa S2 di National Ceng Kung University (NCKU) – Taiwan. Wawancara dilakukan oleh Mei-Ling Tsai, P. Hd (Chair Person of Admission Committe College of Medicine, National Cheng Kung University) Selengkapnya